Smog i odszkodowanie

Od kilku tygodni sporo wspomina się o smogu, o jego wpływie dla naszego zdrowia, systematycznie pojawiają się informacje w serwisach w tej kwestii. Podobno mamy z nim szansę, mamy sposobność np.: pozwać gminę za wybrudzony budynek, szczególnie jego uszkodzoną elewację. Co ciekawe, mamy możliwość także domagać się oddania opłaty klimatycznej, co uwierzytelnia przyjazny darmowy doradca prawny.

Jednak w najważniejszej sprawie jaką jest ludzie zdrowie, apel do sądu nie będzie realny z niebywale prostej racji – niebywale niełatwo jest poprzeć dowodami, że brudne powietrze miało ujemny wpływ na zdrowie, że czynnikiem danej choroby jest smog. Taką dolegliwość miały szansę spowodować rozmaite powody, przykładowo takie jak podpalanie papierosów, dieta, ogólny tryb życia. Z tej przyczyny też tego rodzaju pisma nie docierają do sądów, patrząc na dowody jest to szczerze mówiąc nierealne. Sytuacje tę mogłaby polepszyć jedynie ewolucja norm prawnych, a powszechnie każdy rozumie ustawodawca z problemem smogu na dzisiejszy dzień sobie nie radzi.

Można podjąć próbę domagania się opieki dóbr osobistych tego typu co szansa spacerowania na dworze oraz wykonywania ćwiczeń, codzienny trening biegaczy często jest uniemożliwiany przez złą jakość powietrza. W tym przypadku zabieganie o należne odszkodowanie jest jak najbardziej możliwe.

Są szanse, że po jednym pozytywnym zamknięciu sprawy przez sąd odnośnie odszkodowania za smog zacznie się cała masa rozpraw w tym gatunku.